2.Wat te regelen na de uitvaart?

kerk

Wat te regelen na de uitvaart? Als de uitvaart voorbij is moeten er nog veel zaken worden geregeld.

Helaas niet de meest leuke klusjes, maar zal het toch moeten gebeuren om latere problemen te voorkomen, zoals onvoorziene naheffingen van de belastindienst.

Uiteraard kun je uit onderstaande alleen dát gebruiken wat voor jou van toepassing is.

Veel van onderstaande punten worden kunnen vaak al worden geregeld door de uitvaartondernemer en ook vanuit de gemeente kan er hulp komen.

Onderstaand is tot stand gekomen door eigen kennis en  na uitgebreide research  op internet. De sites van onder andere Monuta, Funebra en uitvaart.nl zijn hierbij waardevol geweest. Wat  opvalt dat er ook  ‘gedateerde’ kennis aangeboden wordt op het ‘world wide web’.

Een voorbeeld daarvan is dat er gesproken wordt over successiebelasting. Deze term wordt door de belastingdienst sinds 2010 niet meer gebruikt en heet nu erfrechtbelasting.

(Als er nog een (houten) urn moet worden aangeschaft, kun je hier klikken voor mijn assortiment urnen. Voor een kist kun je hier klikken.)

 

Een handleiding ofwel checklist is altijd handig, zodat je kunt afvinken wat er al klaar is:

 

 1. Er naar moet een bericht een bedrijfspensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Dit in verband met de uitkering van het pensioen of een verzekeringsuitkering.
 2. Naar de notaris: hier een verklaring van erfrecht laten opstellen. Deze heb je nodig voor het regelen van bankzaken. Om boedelvolmacht vragen kan belangrijk zijn; deze zorgt ervoor dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens de erfgenamen.
 3. Lopende afspraken van de overledene afzeggen, bijvoorbeeld met de tandarts.
 4. Vraag een financiële tegemoetkoming aan: Dat kan zijn; een aanvullende sociale uitkering, een tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van de belastingtarieven, huursubsidie, pensioen of een korting voor alleenwonenden op de gemeentelijke belastingen.
 5. De bank moet worden geïnformeerdBank Meestal kan dit telefonisch of via een formulier op de site van de bank. Dan krijgt je   meestal een brief terug van de bank, waarin uitgelegd wordt wat de bank gaat doen om de bankzaken af te handelen.

In deze brief staat welke documenten de bank nodig heeft voor het vrijgeven van de rekeningen. Meestal kun je volstaan met de akte van overlijden.

 1. De tenaamstelling van de bankrekening/ girorekening of spaarbankboekjes ofwel van beleggingsrekeningen die op naam staan van de overledenen (of op beider namen)  wijzigen of eventueel worden opgeheven.spaarbankboekje
 2. Als er een bankkluis is: openen en legen, dan wel opzeggen.
 3. Stop het salaris of uitkering van de overledene. Belangrijk is dit zo snel mogelijk te regelen.
 4. Attentie: Vraag je werkgever in een geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een andere rekening te storten waar je wel bij kunt.
 5. Alle verzekeringsmaatschappijen waar een verzekering is afgesloten, moeten van het overlijden op de hoogte worden gesteld. Dan kunnen polissen worden gewijzigd of opgezegd.
 6. De abonnementen van kranten, tijdschriften, vakliteratuur moeten worden bekeken en eventueel worden opgezegd. Machtigingen tot automatische overschrijvingen kun je indien nodig opzeggen.

    Hiervoor is ook een kennisdossier over dit onderwerp van uitvaartverzekering.nl  Deze site bevat ook zeer nuttige informatie over dit onderwerp.

 

 1. Stel alle overige organisaties en bedrijven waar de overleden staat geregistreerd op de hoogte. Dat kunnen bijvoorbeeld goede doelen of verenigingen zijn.

 

Bovenstaande punten moeten direct na de uitvaart worden geregeld. Hierna nog te regelen (vanzelfsprekend alléén indien van toepassing):

 

 • Zoek uit of er nog lopende schulden zijn, zoals een hypotheek en de uitvaart.

 • Als er een hypotheek is, kijk dan in de hypotheekakte of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.
 • Als er een p.l. (persoonlijke lening) is kijk dan of het resterende bedrag in verband met het overlijden van je partner is kwijtgescholden.
 • De verzekeringsuitkeringen innen. Eventuele schulden aflossen.
 • De laatste (verplichte) belastingaangifte van de overledene moet geregeld worden. Hiervoor kun je vanzelfsprekend ook terecht bij de belastingdienst.Belastingdienst
 • Eventuele huurtoeslag, zorgtoeslag of kindertoeslag kunnen bij de belastingdienst worden aangevraagd. Ook hier kun je terecht bij de belastingdienst.
 • Een nabestaanden of wezenpensioen (ANW) aanvragen. Voor informatie: svb.org.
 • Een aanvraag voor gezinshulp aanvragen. Dit kan bij een instelling voor gezinshulp of maatschappelijk werk.
 • Tegemoetkoming studiekosten aanvragen bij de IB Groep:   www.ib-groep.nl.
 • Kijk of vraag na of bepaalde tarieven verlaagd kunnen worden: bijvoorbeeld reinigingsrechten, milieubelasting.
 • Inboedel verdelen. Als het nodig is kunt je deze laten taxeren.
 • Aangifte van de erfrechtbelasting (was vroeger de successiebelasting). Hierbij kan een notaris je helpen. De link over erfrechtenbelasting verwijst je naar  de belastingdienst.
 • De rekeningen van de kosten in verband met het overlijden bewaren. Deze kosten kunnen (voor een deel) fiscaal aftrekbaar zijn.
 • Als je nog geen testament hebt, is het verstandig om deze te laten maken en om de voogdij van je minderjarige kinderen te regelen.

De periode van en na een uitvaart wordt vaak ervaren als een roes. Alles moet worden geregeld ondanks dat er vaak groot verdriet is.

Dan moet er een nog een grafmonument komen of een asbestemming en dan is er nog de rouwverwerking..

Voor een grafmonument zijn er tal van mogelijkheden; je hoeft maar even te googelen en er verschijnen tal van aanbieders van grafmonumenten. Van goedkoop tot duur. Ook kan de uitvaartverzorger hier vaak tips over geven. Vaak is er een vergunning nodig van de gemeente om een grafmonument te mogen plaatsen.

Een besluit voor de bestemming voor de as is is lastig: uitstrooien? Zo ja, waar? of een urn aanschaffen? En hoe groot moet die zijn? Veel vragen waar ik in een later blog uitgebreid op terug zal komen. Bij het kiezen van een houten urn klikt u hier.

Rouwverwerking: dit wordt omschreven als de manier waarop iemand na een ingrijpende en verdrietige ervaring probeert tot rust te komen. Ook daarvoor wordt er online veel hulp geboden. De site rouw-verwerking.nl  is een goede site die een prima ondersteuning kan geven in deze moeilijke periode.

Maar ook de uitvaartverzorger kan je hier zeker verder helpen en heeft vaak prima contacten om je te ondersteunen.

Daarbij geldt een algemeen advies: zoek hulp, rouwverwerking kun je niet alleen:

Die hulp kan dichtbij zijn; echtgenote of echtgenoot,broers, zusters, vrienden, een dominee. Of wat verder weg door middel van professionele hulp zoals de genoemde website via of de uitvaartondernemer of huisarts.

 

 

 

3 Responses to 2.Wat te regelen na de uitvaart?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Urnen

knop urnen

Steeds meer mensen kennen het bestaan van de houten as-urn. Willem van den Berg heeft er een ruime collectie in. Deze urnen zijn mede geschikt voor een natuurbegraafpaats en soms voor een urnenmuur.

 

 

Kindermodellen

kinderkisten blank

Wie de ervaring deelt, weet dat het grootste leed zich vertaalt in de kleinste modellen. Het verlies van een kind, raakt ook het werk van de kistenmaker.