1.Wat te doen bij overlijden

wat te doen bij overlijden

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op je af.

Er is soms berusting of acceptatie, maar ook vaak oneindig verdriet,  verbazing, ongeloof en dan moet er ook nog van alles geregeld worden. Heftig, emotioneel en zwaar.

Toch is het goed om de dingen op een juiste manier te regelen bij overlijden. Dit kan latere problemen en kosten voorkomen. Met onderstaande stappen kun voorkomen dat je later voor verrassingen staat.

Het meest eenvoudige zijn de volgende twee stappen:

 1. Neem contact op met de huisarts voor een verklaring van overlijden. Je kunt de huisarts dan ook vragen of de overledene een donorcodicil heeft.
 2. Neem contact op met een uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger regelt (in overleg) dan verder alles voor u.

De bovenstaande twee punten zijn het meest eenvoudig, máár: daarbij geef je wel de regie uit handen en er hangt een kostenplaatje aan. Wil je deze zaken enigszins in de hand houden, dan kun je onderstaande stappen volgen:

uitvaarverzekeringen

Wat te doen bij overlijden, 7 stappen:

 1. Neem contact op met de huisarts voor eenVerklaring van overlijden. Je kunt de huisarts dan ook vragen of de overledene een donorcodicil heeft.
 2. Zoek uit of de overledene een lijst met wensen heeft achtergelaten.
 3. Zoek uit of de overleden een uitvaartverzekering had afgesloten.
 4. Neem contact op met eenuitvaartverzorger.
 5. Bij je gemeente moet aangifte van overlijden worden gedaan: afdeling Burgerzaken. (De uitvaartverzorger kan dit ook voor u doen)
 6. Stel een adressenlijst samen (als die er niet is) voor het versturen van de rouwkaarten.
 7. Voor de opbaring en vooraf verzorging kun je persoonlijke spullen klaarleggen. Daarbij kun je denken aan sieraden, kleding, foto(‘s),een bril of een ander item dat bij de overledene past.

Bovenstaande punten moeten op de eerste dag van overlijden worden afgelopen, behalve punt 5; dit moet vaak binnen 6 dagen na overlijden. De uitvaartverzorger of de website van de betreffende gemeente kan u hiermee verder helpen.

Uitleg over bovenstaande 7 punten:

 1. Als iemand is overleden moet dat altijd worden vastgesteld door de huisarts. De huisarts geeft vervolgens een Verklaring van overlijden af.donorcodicil

       De huisarts kan in het donorregister checken of de overledene een donorcodicil    had en hij kan daarover ook uitleg geven.

        De overledene kan een lijst met wensen hebben gemaakt die kunnen gaan over de invulling van de uitvaart. Dit kan ook een uitvaartcodicil zijn en kan vanzelfsprekend een grote hulp zijn bij de voorbereidingen van de uitvaart.

Een uitvaartcodicil is een lijst met vragen en wensen die door de overledene is ingevuld en kan een grote hulp zijn voor de nabestaanden wat betreft de invulling van de uitvaart en daarna. Deze kun je printen en invullen.

Ook voor jezelf kan het prettig zijn om een uitvaartcodicil te hebben: het is een grote hulp voor de nabestaanden. Je kunt daarin al je wensen kenbaar maken: begraven of cremeren en waar, koffietafel of niet, de invulling van de ceremonie, teksten, muziek, adressenlijst, ga zo maar door.

     3. Kijk of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Daar kun je belangrijke informatie vinden, bijvoorbeeld welke soort verzekering, of je zelf een uitvaartverzorger kunt kiezen, of je zelf mag weten waar je de kist kunt kopen en hoe duur.

 

 1. Neem contact op met de uitvaartverzorger: meestal kun je zelf een uitvaartverzorger kiezen; let wel: dit is afhankelijk van de soort uitvaartverzekering die is afgesloten!

Als je toch een andere uitvaartverzorger wil dan vermeld in je polis, dan kan het zijn dat daar extra kosten aan verbonden zijn.

Dit is na te kijken in de polisvoorwaarden; je kunt daarbij contact opnemen met de uitvaartverzekeraar. Zij kunnen je daarmee verder helpen.

 1. Bij je gemeente aangifte doen van overlijden.  Meestal wordt dit geregeld door de uitvaartverzorger.

Maar als je zelf aangifte doet moet je meenemen:

 • Een geldig identiteitsbewijs (dat is een paspoort, een ID-kaart of rijbewijs).
 • Verklaring van overlijden.
 • B-envelop: doodsoorzaak voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Als je dat heb: trouwboekje.
 1. Vaak is er al een adressenlijst voor bijvoorbeeld het versturen van kerstkaarten of voor het aankondigen en uitnodigen van de jubileumfeest.

Als deze er niet is zal er en lijst moeten worden gemaakt voor de adressen voor het versturen van de rouwkaart.

Rouwkaarten krijgen bij Post NL altijd voorrang, daarom is het verstandig ze gebundeld (elastiekje) in de brievenbus te doen of ze aan te bieden op een Post NL kantoor.

 1. De verzorging van de overledene mag je zelf doen; begrijpelijk is dat deze taak erg moeilijk en zwaar is voor de dierbaren. Ook daar kan de uitvaartverzorger adviseren en assisteren of deze taak geheel overnemen. Alles in overleg; let op dat je zelf de regie houdt!!

De opbaring kan zijn gewoon op (je eigen) bed. Het lichaam moet worden gekoeld. Dat wordt geregeld door de uitvaartverzorger.

Wat is opbaring? Letterlijk: het op een baar leggen van de overledene. Het overlijden van een dierbare is ingrijpend. Daarom kan het fijn zijn om de overledene zo lang mogelijk te zien voordat de uitvaart begint.

De opbaring kan ook in de kist, ook hier moet er worden gekoeld.

De overledene kan thuis zijn of in een aula worden opgebaard; de keuze is daarbij weer geheel aan jezelf en is vanzelfsprekend ook afhankelijk van de situatie.

De kleding en persoonlijke spullen is ook weer een keuze: wat zijn de wensen van de overledene? Of: wat zouden de wensen zijn? Wat betreft de persoonlijke spullen: daarbij kun je denken aan kleding, sieraden, foto’s en niet te vergeten:de bril.

Het is één keer voorgekomen dat ik ‘nee’ moest verkopen bij een kist, omdat er zoveel persoonlijke spullen mee moesten, dat de kist te klein was..

 

Uitleg Uitvaarverzekeringen                  verzekeringen

Het afsluiten van een uitvaartverzekering ofwel begrafenisverzekering is een geheel vrije keus!

De meeste mensen sluiten hem af om de nabestaanden niet met (hoge) kosten te laten zitten, veel mensen sluiten hem al af voor hun kinderen bij de geboorte.

De kosten van een uitvaart beginnen meestal bij zo’n €4500,-

Dat is dan bij een eenvoudige uitvaart en kan gemakkelijk verdubbelen of zelfs verdrievoudigen als het uitgebreider wordt; wat duurdere kist, (meer) volgauto’s, luxere en meer bloemen, meer of landelijke rouwadvertenties, ga zo maar door.  Op dit onderwerp kom ik later nog terug: als je wil kan het wel goedkoper, wel moet je dan veel taken zelf doen.

Let op: Als iemand overlijdt in een ziekenhuis, komt de overledene meestal aldaar in het mortuarium te liggen. Als ik het goed heb begrepen zijn de eerste drie uur op kosten van het ziekenhuis, daarna komen deze kosten voor rekening van de nabestaanden. Als het goed is zal het ziekenhuis u daarover inlichten of anders de uitvaartondernemer.

Als je dat geld niet hebt  of je wilt het niet reserveren, is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Daarbij is het verstandig om deze direct af te sluiten, want hoe langer je daar mee wacht, hoe lastiger en duurder het wordt.

Er zijn wel mogelijkheden voor het afsluiten van een uitvaartverzekering voor ouderen; klik hier.

Soorten uitvaartverzekeringen:

(Bron:Uivaartverzekeringwijzer.net)

Uitvaartverzekeringen zijn er in verschillende soorten, met daarbij ook nog in meerdere varianten aangeboden door de verschillende uitvaartverzekeraars.

Daarbij is het dan ook goed te kijken wat wel of niet is gedekt en wat de wensen zijn, want er zijn uitvaartverzekeraars die diensten aanbieden en anderen keren geld uit.

 • Natura uitvaarverzekering.

Bij deze verzekering verzorgt de uitvaartondernemer of uitvaartverzorger de uitvaart.

Er wordt hier dus géén geld uitgekeerd!

Deze verzekering bestaat uit een basispakket. Daarin zijn opgenomen een aantal diensten  en  produkten.

Vaak is dat een standaard kist, een eenvoudige advertentie, een dienst en eenvoudige bloemen.

Deze verzekering vergoed dus de afgesproken kosten van de vastgelegde delen van de begrafenis of crematie.

Daarbij kun je alleen kiezen uit de aangesloten uitvaartondernemingen.

De Natura uitvaartverzekering vergoed niet een koffietafel, of een urn, grafsteen, volgauto’s of een spreker.

Let op: omdat deze verzekering  niet alle kosten dekt, moet je rekening houden met extra kosten!

 

 • Kapitaalverzekering

Bij deze verzekering wordt een vast bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden.

Je kunt dan zelf een uitvaartverzorger kiezen en je eigen wensen kenbaar maken.

Het uit te keren bedrag van deze verzekering is vooraf te bepalen.

Overigens hoeft het totale bedrag niet aan de uitvaart te worden besteed.

Belangrijk: verstandig is om deze verzekering te indexeren (de waarde van het uit te keren bedrag regelmatig aanpassen). Dit om te voorkomen dat de nabestaanden alsnog moeten bijbetalen.

 

 • Combinatie uitvaartverzekering

De combinatie uitvaartverzekering is een samenvoeging van de natura– en de kapitaalverzekering.

Voor als je meer wensen hebt bij de standaard aangeboden diensten van de natura uitvaartverzekering, zoals een mooier bloemstuk, een luxere kist, of bijvoorbeeld een uitgebreide koffietafel.

Voor die extra wensen kun je een bedrag laten reserveren; een deel kapitaalverzekering.

 

 • Natura sommenverzekering

Een variant op de kapitaalverzekering.

Ook hier wordt er een vast bedrag uitgekeerd. Maar bij deze natura sommenverzekering moet het bedrag wel in zijn geheel aan de uitvaart worden besteed.

De nabestaanden zijn helemaal vrij in hun keuzes wat betreft de uitvaartverzorger en de invulling van de uitvaart.

Als je geen uitvaartpakket van een verzekeraar wilt, kun je voor deze natura sommenverzekering kiezen.

Ook hier is het van belang om deze verzekering met enige regelmaat te indexeren: het verzekerde bedrag met enige regelmaat bijstellen, om te voorkomen dat de nabestaanden moeten bijbetalen.

Bij de meeste verzekering mag je zelf de kist uitzoeken; kijk hier voor de verschillende modellen!

 

Is een uitvaartondernemer of uitvaartverzorger verplicht?

Nee!

Je kunt zelf helemaal een uitvaart regelen zonder uitvaartverzorger. Daarmee kan de uitvaart een stuk goedkoper worden en gaat deze wellicht niet meer dan  twee tot twee-en een half duizend Euro kosten.

De reden dat je zelf de uitvaart regelt kan zijn uit financiële gronden, of dat je zelf volkomen de regie wilt houden over deze uitvaart.

Maar: vergis je niet, er moet echt erg veel geregeld worden! Voor veel mensen kan dit echt een stap te ver zijn, omdat je emotioneel al zwaar belast wordt en dan ook nog zakelijke dingen regelen..

Mocht je er aan denken om een uitvaart zelf te regelen, dan kan onderstaande helpen je om een beslissing te nemen; zelf doen of toch een uitvaartondernemer in de arm nemen?

Let wel; onderstaand geeft een redelijk beeld weer, maar is slechts ter indicatie!

 

Wat er moet gebeuren:

 • Contact opnemen met de huisarts voor een verklaring van overlijden. De huisarts kan ook nakijken of de overleden een donorcodicil heeft en kan je daarin adviseren.
 • Zoek uit of de overledene een wensenlijst heeft achtergelaten.
 • De overledene moet worden verzorgd en opgebaard.  De opbaring kan zijn thuis (vaak op bed maar kan ook in een kist) of in een aula. Opbaring in een aula gebeurt in een kist en moet worden betaald.
 • Wat is opbaren? Letterlijk: het op een baar leggen van een overledene. Een voorbeeld van een baarplank is de Oogspanner
 • Voor de opbaring heb je een koeling nodig; deze kan vaak worden gehuurd bij een uitvaartonderneming.
 • Er moet een kist worden uitgezocht. Let hierbij ook op eventuele wensen van de overledene.
 • Er moeten rouwkaarten worden uitgezochthiervoor teksten maken en laten drukken (kopiëren) .
 • De rouwkaarten moeten worden verstuurd; zoek uit of er een adressenlijst is.
 • Bij je gemeente aangifte doen van overlijden: hiervoor moet je meenemen: (kijk ook even op de website van de gemeente)

*  Een geldig identiteitsbewijs (dat is een paspoort, een ID-kaart of rijbewijs)

* Verklaring van overlijden.

* B-envelop: doodsoorzaak voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.                                                       * Als je dat heb: trouwboekje.

 • De overledene moet van de wet uiterlijk op de 6e werkdag na overlijden worden gecremeerd of begraven. (als je dit langer wil, kan er eventueel een ontheffing worden verleend door de gemeente)
 • De vervoer van de overledene: je kunt een rouwauto huren of zelfs een rouwbus. Maar het mag ook in een eigen auto of busje als de kist daarin past. Onlangs zag ik een foto in de krant waarop de kist werden vervoer achter een fiets op een karretje..
 • Voor het begraven moet er contact worden opgenomen met de gemeente waar de begrafenis plaatsvind; zij kunnen je dan verder helpen en informeren over de begrafeniskosten. Deze kunnen per gemeente verschillen. Ook moet er vaak een vergunning worden aangevraagd voor het plaatsen vaneen grafsteen; dit is niet gratis.
 • Voor het cremeren moet je contact opnemen met het crematorium; zij kunnen je informeren over de kosten van het cremeren, het afhuren van een zaal voor een ceremonie en over een koffietafel indien gewenst.
 • Voor het cremeren heb je vaak drie formulieren nodig: 1. Kistverklaring: dit is een formulier met een verklaring dat diegene die die in de kist ligt ook werkelijk diegene is. Op het formulier staat een eenvoudige code (bijvoorbeeld Jan K) Op de kist komt een klein stickertje met diezelfde code.  Voor een kistverklaring mag je contact me mij opnemen, dan kan ik er een toesturen of mailen: willem@dekistenmaker.com, bellen of WhatsAppen: 0650208601.     2. Verlof tot cremeren: dit formulier is te verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente na het overleggen van de Verklaring van overlijden.3.Formulier tot opdracht voor cremerendit kan bij het crematorium worden ingevuld en ondertekend.

De volgende blog zal gaan over ‘wat te doen na de uitvaart.’

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Urnen

knop urnen

Steeds meer mensen kennen het bestaan van de houten as-urn. Willem van den Berg heeft er een ruime collectie in. Deze urnen zijn mede geschikt voor een natuurbegraafpaats en soms voor een urnenmuur.

 

 

Kindermodellen

kinderkisten blank

Wie de ervaring deelt, weet dat het grootste leed zich vertaalt in de kleinste modellen. Het verlies van een kind, raakt ook het werk van de kistenmaker.